آموزش ارسال ایمیل super email sender

با دیدن این فیلم آموزشی که توسط بانک میل ساخته شده ، قادر خواهید بود با نرم افزار super email sender ایمیل های تبلیغاتی بفرستید.

دانلود