آموزش ارسال ایمیل با SEG MR

با دیدن این فیلم آموزشی، قادر خواهید بود با استفاده از نرم افزار SEG MR ایمیلهای تبلیغاتی خودتان را ارسال کنید.

دانلود